Schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy

3 schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se koná dne 12. 6. 2024 od 18:00 hodin.

PROGRAM
A) Vedení města

1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu

B) Finanční záležitosti

3 – Schválení účetní závěrky města Kostelec nad Černými lesy za rok 2023
4 – Schválení Závěrečného účtu města Kostelec nad Černými lesy za rok 2023

C) Školství a kultury

5 – Návrh na úpravu Zásad pro udělování finančních prostředků z rozpočtu města Kostelec
nad Černými lesy pro sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity
6 – Návrh na schválení finančních částek na poskytnutí individuálních dotací na volnočasové
aktivity pro rok 2024


D) Různé

7 – Různé

Datum

12. 6. 2024
Expired!

Čas

18:00

Umístění

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Webová stránka
http://www.kostelecncl.cz/
Kategorie