Schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy

7. schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se koná dne 13. 12. 2023 od 18:00 hodin.

PROGRAM
A) Vedení města

1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Schválení maximální ceny vodného a stočného na rok 2024

B) Finanční záležitosti

4 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 – 2026
5 – Návrh rozpočtu města na rok 2024
6 – Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2024
7 – Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v roce 2024
8 – Pověření pro Radu města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření v roce 2024
9 – Rozpočtové opatření č. 11/2023 ZM
10 – Dodatek smlouvy č. 1/2024 – svozová firma NYKOS a.s.

C) Majetkové záležitosti

11 – Směna pozemků parc. č. 2668, 2710, 2718/1 za parc. č. 2718/2 k.ú. Kostelec nad Černými
lesy


D) Různé

12 – Různé

Datum

13. 12. 2023
Expired!

Čas

18:00

Umístění

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Webová stránka
http://www.kostelecncl.cz/
Kategorie