Schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy

6. schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se koná dne 8. 11. 2023 od 18:00 hodin.

PROGRAM
A) Vedení města

1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Projekt revitalizace a modernizace veřejného prostoru v centru města Kostelec nad
Černými lesy (nám. Smiřických) a přilehlých neudržovaných veřejných prostor. Projekt
revitalizace a budování parkoviště a parkovacích stání v Kostelci nad Černými lesy
4 – Projektový záměr Městské muzeum a galerie města Kostelec nad Černými lesy
5 – Záměr na koupi pozemku p. č. 301 v k. ú. Kostelec nad Černými lesy – rezerva hřbitova
6 – Návrh na uzavření Darovací smlouvy – bezúplatný převod areálu hřbitova do majetku města
KNCL
7 – Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kostelce nad Černými lesy a jejím
obsahu podle § 55 a) a 55b) odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění předpisů pozdějších

B) Finanční záležitosti

8 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
9 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
11 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
12 – Smlouva o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury
13 – Rozpočtové opatření č. 10/2023 ZM

C) Majetkové záležitosti

14 – Kupní smlouva – pozemek parc. č. 55/4 k.ú. Svatbín


D) Různé

15 – Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie (měření rychlosti) s obcí
Konojedy
16 – Výpověď veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie (měření
rychlosti) s obcí Kozojedy
17 – Různé – ulice Zelená

Datum

8. 11. 2023
Expired!

Čas

18:00

Umístění

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Webová stránka
http://www.kostelecncl.cz/
Kategorie