Schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy

5. schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se koná dne 13. 9. 2023 od 18:00 hodin.

PROGRAM
A) Vedení města

1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Návrh Obsahu změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Černými lesy
4 – Schválení návrhu na vydání změny č. 3 územního plánu Kostelec nad Černými lesy
5 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci
na Vybudování nové dětské skupiny v budově čp. 28 v ulici Kutnohorská
6 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci
na Obnovu a rekonstrukci chodníků v Kostelci nad Černými lesy
7 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci
na Rozšíření cyklostezek v Kostelci nad Černými lesy – jižní část
8 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci
na Rozšíření cyklostezek v Kostelci nad Černými lesy – severní část
9 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci
na Stavební úpravy st. 127, změna užívání na dům s pečovatelskou službou
10 – Schválení přijetí dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice
11 – Plán udržitelného systému dopravy města Kostelec nad Černými lesy

B) Finanční záležitosti

12 – OZV č. 2/2023 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

C) Majetkové záležitosti

13 – Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 2410/4 k.ú. Kostelec nad Černými lesy


D) Různé
14 – Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie s obcí Stříbrná Skalice
15 – Informace o plánované akci rekonstrukce průtahu ul. Kutnohorská a Českobrodská v
Kostelci nad Černými lesy
16 – Různé

Datum

13. 9. 2023
Expired!

Čas

18:00

Umístění

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Webová stránka
http://www.kostelecncl.cz/
Kategorie