Kostelec na suchu. Obec řeší, zda zvýšit cenu vody

autor: | 21. 5. 2022 | Zpravodajství

Vodoprávní úřad MÚ v Říčanech omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s platností od 15.05.2022 do 15.8.2022 spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů, dopouštění vlastních zdrojů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Omezení související s přibývajícím suchem v krajině se v posledních letech pravidelně opakuje, nejen v Kostelci. Městští radní zatím slibují navýšení kapacity zdrojů pitné vody a zvažují další zvýšení cen vodného a stočného.

Letošní srážky jsou zatím nejnižší za posledních 10 let. K dnešnímu dni napršelo od začátku roku 145 mm vody, v minulosti to bylo touto dobou i více jak 500 mm, loni cca 300 mm. V současné době tedy nejsme ani na polovině srážek z loňského roku. Podle sdělení provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu jsou v současné době schválené měsíční objemy ze zdrojů odebíraných podzemních vod nedostačující a to zejména v odběrových špičkách. Vzhledem k tomu, že se teplý a suchý charakter počasí očekává i v následujících dnech, hrozí, při stávající vysoké spotřebě vody, akutní nedostatek pitné vody. Jedinou možností zajištění dostatečného množství vody je proto omezení její spotřeby odběrateli.

Paradoxní je, že město vlastní více než 40 studní, bohužel všechny byly v minulosti kontaminovány. Některé by však mohly sloužit alespoň jako zdroj technické vody.

Zdrojem vody pro zásobení Kostelce nad Černými lesy je podzemní voda z vodních zdrojů, které jsou ve vlastnictví Svazku JEKOZ.  Zdrojem vody pro okolní obce jsou i jejich vrty či povrchová voda z přivaděče Červený Hrádek – Sobočice. Vody však dle zastupitelky Ing. Chmelíkové přitéká zoufale málo: „V minulých letech se pod vedením starostky Havelkové podařilo zlepšit komunikaci mezi jednotlivými obcemi ve Svazku JEKOZ. Výsledkem těchto setkání byly v roce 2020 podané žádosti o dotace, další žádosti byly připravené. Měly pomoci situaci skupinového vodovodu v budoucnu stabilizovat (projekty i realizace). Dle rozpočtu 2022 se zřejmě jednalo o úspěšné podání (min. 3 miliony Kč ze SFŽP).“

Pro odběratele ze skupinového vodovodu Jekoz by hodně pomohlo budování dalších zásobníků, které by umožnily překlenout nedostatky vody ve špičkách. Zásobník vody v Kostelci slouží i pro další obce (Kozojedy, Jevany, Vyžlovka, Štíhlice).  Omezení čerpání pitné vody trvá jíž několik let. Tato situace je bohužel výsledkem neuváženého uzavírání smluv i s obcemi, které nejsou členy Svazku Jekoz, bez množstevního omezení.

Dalším problémem v Kostelci je zastaralá infrastruktura. Dochází k častým únikům vody z poškozeného potrubí, protékal i hlavní zásobník vody pro město. „Není plněn plán obnovujících oprav, zejména v zimě dochází k opakovaným havarijním opravám. Tyto opravy provádí provozovatel, kterým je společnost Energie AG Kolín. Záplaty, výměna armatur, shnilé litinové potrubí zůstává a je jenom otázkou času, až zase někde praskne. Mimo jiné i četnost takových oprav má za následek navyšování ceny vodné – stočné. Při zahájení výstavby oddílné splaškové kanalizace na starém městě při přípravě stavby (za starosty Kahouna) v roce 2018 se na obnovu vodovodu a ani na opravy budoucí dešťové kanalizace nemyslelo. Proto např.  v ul. Poustka nebylo vyměněné potrubí ze zeleného PVC a ani nebylo položeno potrubí dešťové kanalizace. Na starém městě jsou další úseky (nedotčené stavbou splaškové kanalizace) a tudíž i s neopraveným vodovodem a dešťovou (bývalou jednotnou) kanalizací“, uvádí Chmelíková.

Politici řadu let slibují navýšení kapacity zdrojů pitné vody. Žádná voda ze slibovaných nových vrtů odběratelům zatím nepřitéká. Jaký je aktuální stav zkušebního vrtu na „Americe“ naznačuje zápis z jednání Rady města, která pověřila v usnesení č. 12/8/2022 starostu města MVDr. Jana Černého, aby „pokračoval v úkonech pro legalizaci vrtu , tj. aby byly dohlédány potřebné podklady, a dále, aby projednal věc s vodoprávním úřadem v Říčanech za účelem získání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami.“ Zkušební vrt na Americe se týká zřízení studny pro sportovní areál, neovlivní však významně zásobování vodou v Kostelci. Vrt byl proveden jako zkušební a aby mohl být zlegalizován, je třeba zajistit povolení k čerpání, včetně čerpacích zkoušek.

V současnosti probíhají jednání obce s provozovatelem o dalším zvýšení cen vodného a stočného. Finanční odbor MěÚ v Kostelci nad Černými lesy předložil Radě města Kostelec nad Černými lesy informaci společnosti Energie AG Kolín o plánovaném navýšení cen vodného a stočného v průběhu roku 2022. „Aby mohla společnost zvládnout situaci letošního roku, bude muset přistoupit k promítnutí alespoň části zvýšených nákladů na konečného spotřebitele.“, uvádí se ve zdůvodnění.

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!