Spory ve vedení města kvůli revitalizaci náměstí

autor: | 24. 6. 2024 | Video, Zpravodajství

Audiozáznam z jednání Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy 12.6.2024.

Na posledním předprázdninovém zastupitelstvu byly projednávány důležité body, včetně schválení účetní závěrky města za rok 2023, úpravy zásad pro udělování finančních prostředků na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity a schválení individuálních dotací na rok 2024. Diskuse o budoucí podobě náměstí Smiřických odhalila spory v Radě města.

Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2023

Jedním z hlavních bodů bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2023. Opoziční zastupitelka Hedvika Voncová navrhla schválit závěrečný účet s výhradami,její návrh však nebyl přijat. Důvody pro výhrady byly následující:

  1. Nedostatečná kontrola smluvních závazků – Město údajně nedostatečně kontroluje plnění smluvních závazků a nepostupuje s péčí řádného hospodáře.
  2. Problémy se smlouvou na rekonstrukci komunikací – Město uzavřelo smlouvu s firmou ARTENDR s.r.o. na rekonstrukci vybraných komunikací. Byly zaplaceny částky za služby, které nebyly plně realizovány, nebo je město vůbec nepotřebovalo.
  3. Nedostatky v hospodaření – Některé smlouvy a skutečně uhrazené částky nebyly zveřejněny na profilu zadavatele města, což je porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Starosta Jan Černý v diskusi obhajoval zvolený postup a zastupitelé hlasováním podpořili variantu schválení závěrečného účtu bez výhrad.

Diskuse o budoucí podobě náměstí

Dalším pozoruhodným bodem byla diskuse o budoucí podobě náměstí, kde se proti sobě postavili jednotliví členové vedení města. Jejich argumenty byly následující:

  • Radní Jiří Liška – Projevil názor, že je potřeba respektovat návrhy dopravního výboru, které nebyly akceptovány. Vyjádřil obavy, že současné plány se liší od původních, a zdůraznil potřebu širší diskuse s veřejností a odborníky .
  • Starosta Jan Černý – Informoval, že byl podán návrh na stavební povolení. Argumentoval tím, že současné plány jsou konzistentní s původní vizí revitalizace náměstí. Slíbil, že domluví další setkání zastupitelů s projektanty.
  • Radní Tomáš Král – Kritizoval plánované parkování K+R (Kiss and Ride) před školou. Argumentoval tím, že snižování počtu parkovacích míst by negativně ovlivnilo místní podnikatele a obyvatele. Navrhl, aby se zastávky autobusů přemístily do jiné části náměstí, což by umožnilo zachovat více parkovacích míst před školou.
  • Uvolněný zastupitel Milan Drozdek – Odmítl zapojení občanů do další diskuse, prioritou je pro něj možnost čerpání dotace na rekonstrukci náměstí.

Dotace pro oddíl TJ Tatran

Jedním z diskutovaných bodů byla také otázka, zda má město nadále přispívat na oddíl TJ Tatran. Starosta projevil nevoli nad tím, že vedoucí představitelé oddílu neprojevují zájem se domluvit s městem na změně majetkových vztahů, která by umožnila městu čerpat dotaci na rekonstrukci areálu Na Americe. Ing. Havelková a O. Flek poznamenali, že by nepřidělení příspěvku mohlo mít negativní dopad na činnost jednotlivých sportovních oddílů.

Upozornění: Kompletní vyjádření zúčastněných osob v plném kontextu najdete v audiozáznamu z veřejného jednání:

Audio je rozdělené na kapitoly podle bodů jednání .

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!