Videozáznam z mimořádného zasedání zastupitelstva 22. 8. a následné reakce

autor: | 23. 8. 2022 | Video, Zpravodajství

Žádost o svolání mimořádného jednání zastupitelstva podali zastupitelé Ewa Chmelíková, Jana Havelková, Šárka Žylová, Lenka Čiháková a Tomáš Votruba. V žádosti o svolání byly jako hlavní důvody uvedeny především mimořádné škody na majetku obce i občanů města, které vznikly při posledních přívalových deštích v důsledku dlouhodobé nečinnosti odpovědných orgánů a upozornění na promeškání termínu pro získání dotace na čistírnu odpadních vod. Jednání však skončilo po pěti minutách neschválením programu. Důvody, proč vládnoucí koalice stran (Kostelec Sobě, Starostové a nezávislí a KSČM) odmítla jednat, jsme se během schůze nedozvěděli.


Videozáznam z jednání

Následné reakce

Odpoledne po (ne)jednání zastupitelstva se na webu města objevila reakce starosty Černého, který označil snahu o svolání zastupitelstva za kampaň.

Vzhledem k předloženým bodům programu, ke kterým navíc svolavatelé nepředložili nutné odůvodnění ani návrhy usnesení i vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo po volbách dne 23-24. září 2022 končí, tak většina zastupitelů posoudila svolané zastupitelstvo ne jako upřímnou snahu řešit předložené problémy, ale jako součást předvolební kampaně jednoho nebo dvou volebních subjektů. Je zcela logické, že program tak neměl šanci na schválení a jednání bylo předčasně ukončeno. Zastupitelé, kteří se takto rozhodli jsou přesvědčeni, že uvedené problémy jsou dostatečně řešeny odborem správy majetku města Kostelec nad Černými lesy a pokud to bude nutné, bude se těmito úkoly zabývat nově zvolené zastupitelstvo.

Jan Černý, starosta města

Reakci na sdělení starosty nám zaslala zastupitelka Ewa Chmelíková, která v příštích komunálních volbách nebude kandidovat:

O problémech občanů tohoto města odmítli jednat pánové Černý, Kahoun, Liška, Čvančara a Hakl. Neschválili program jednání.


Prý jsou přesvědčení, že problémy, které jsem chtěla projednat jsou dostatečně řešeny odborem správy majetku města. Věřím, že občané, kteří mne požádali, abych jim pomohla, to vidí jinak.


Například manželé, kterým tečou splašky od sousedů nejen na zahradu ale i do obýváků, čekají na reakci úředníků od prosince roku 2020. Nebo paní, která na žádost o odstranění havarijního stavu kanalizace v majetku města vedoucí po jejím pozemku (ohrožující stabilitu svahu), čeká na reakci města déle jak měsíc. Nebo pan farář, který od doby zvýšení nivelety cyklostezky v roce 2009 se snaží řešit nátok srážkových vod do kostela při každém přívalovém dešti. Nebo občané, kteří by se rádi napojili na splaškovou kanalizaci, někteří čekají už od minulého století… A co žadatelé o byty? Nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod znemožňuje opravu rozestavěných bytů v sanatorce i když projekt na jejich rekonstrukci je připraven od roku 2014! Občané v ul. Příční marně čekají na výstavbu kanalizace v souladu s projektem z roku 2020. A co Svatbín, kde místo opravy stok dle existujícího projektu, vzniklý sesuv necháme zaházet sutí a kameny a čekáme, jestli se neurve i vodovodní řad, který leží hned vedle….


Milovníci vodních prvků mohou však jásat, bez jakýchkoliv nákladů máme fontány, řeky i přehrady. Bohužel na komunikacích, místních i krajských. Tryskající vodu zdobí občas toaletní papír, ubrousek občas něco horšího. Po jednom z přívalových dešťů v červnu máme dokonce i „kruhový objezd“ na křižovatce ul. Kutnohorská a Tyršova. Vegetace tam roste sama, netřeba ani odborné práce technických služeb.


Nekonat a čekat až jak dopadnou volby se nám může krutě vymstít. Opravdu si myslíte, že je správné, aby zastupitelé přestali pracovat už v červnu? Bez jednání zastupitelstva nelze přijmout žádné rozhodnutí. Opravdu je chybou připravit novým zastupitelům lepší výchozí pozici tím, že se pokusíme některé dlouhodobé a nelehké problémy vyřešit nebo alespoň rozpracovat?


Svolání zastupitelstva předcházela moje marná snaha řešit vlekoucí se problémy s úředníky našeho města. Nepomohlo, že jsem jim poslala podklady. Proto jsem se pokusila o svolání zastupitelstva včetně zdůvodnění zařazení navrhovaných bodů. Dle platného jednacího řádu odpovědnost za správnost zpracování a za předložené podklady a materiály pro jednání zastupitelstva města nese tajemník. U nás tajemníka nemáme (!), takže zodpovědnost za zpracování podkladů k jednání zastupitelstva leží na starostovi města. Nevidím důvod, proč by starosta a úředníci neměli dělat svojí práci,za kterou jsou z rozpočtu města placení.

Ewa Chmelíková

Natočil jsem rozhovor s opozičními zastupitelkami Ewou Chmelíkovou, Janou Havelkovou a Šárkou Žylovou, který brzy zveřejníme. Jsou přesvědčeny, že uvedené problémy ze strany města dlouhodobě řešeny nejsou a tvrzení pana starosty neodpovídá vážnosti situace. V dalších dnech vám přiblížíme konkrétní příběhy kosteleckých občanů, které postihlo jak řádění přírodních živlů v zanedbané kostelecké infrastruktuře, tak i frustrace způsobená ignorováním jejich problémů ze strany (ne)zodpovědných kosteleckých úředníků a politiků. Pokud se mezi takto postižené občany také počítáte, napište nám.

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!