Odměna pro starostu místo odstupného?

autor: | 8. 12. 2022 | Komentáře, Video

Originální zdůvodnění mimořádné odměny pro starostu města Kostelec nad Černými lesy zaznělo na jednání zastupitelstva města. „Pokud by starosta odstoupil ze své pozice den před komunálními volbami, náleželo by mu odstupné ve stejné výši,“ uvedl Petr Vladyka (úředník pověřený řízením úřadu) při představení návrhu. S nápadem odměnit starostu vzápětí po komunálních volbách částkou ve výši 132 572 Kč, tedy dvojnásobkem měsíční odměny, přišla rada města. (Video z jednání najdete na konci článku).

Stejné zdůvodnění včetně výčtu konkrétních zásluh starosty v minulém funkčním období se objevuje i v oficiálním zápise z jednání Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy (str.4). Předkladatelům na tomto způsobu uvažování evidentně nepřišlo nic zvláštního.

Zda si Jan Černý odměnu zaslouží, nechám na posouzení čtenářům. Schválením mimořádné odměny pravděpodobně nebyl porušen zákon, návrh řádně (na druhý pokus) schválilo zastupitelstvo.

Zastávám názor, že práce pro obec by měla být ohodnocena částkou, která je dostatečně motivující. Platy uvolněných zastupitelů jsou však vypláceny z daní nás všech. Často ti kostelečtí mluví o tom, že městu chybí peníze na potřebné investice a opravy infrastruktury. Město na přelomu roku chystá nemalé zdražení služeb pro občany (vodné, stočné, odpady) v době tíživé ekonomické a politické situace. Rada města dosud nenavrhla na jednání zastupitelstva nic z toho, co strany slibovaly před volbami. Dovolím si tedy podívat se jako občan města v tomto komentáři na konkrétní zdůvodnění návrhu mimořádné odměny pro starostu Černého kritičtějším okem.

Kompletní zdůvodnění se totiž vztahuje k zásluhám za minulé volební období, ve kterém byl navíc Jan Černý starostou jen v jeho druhé polovině. Jsem přesvědčen, že vůči obyvatelům města by bylo čestnější nechat hlasovat o případné odměně ještě před komunálními volbami. Voliči by tak mohli posouzení deklarovaných zásluh starosty zahrnout do svého rozhodování, zda mu dát svůj hlas.

A pak to zvláštní uvažování… Odstoupit nebo neodstoupit těsně před volbami kvůli odstupnému? Už někdy v nějaké obci udělal tohle starosta svým občanům?

Představte si, že jako zaměstnanec půjdete za svým šéfem požádat o mimořádnou odměnu ve výši dvou platů a jako důvod uvedete, že jste u něj dosud zaměstnaný. Chvilku se zasněte, co asi odpoví?

Kdo s tímhle nápadem přišel? Po volbách máme v Kostelci nad Černými lesy nově tři uvolněné zastupitele, což samo o sobě znamená téměř trojnásobné navýšení prostředků na mzdy. Všichni tři hlasovali pro schválení mimořádné odměny. Musíme se teď před každými komunálními volbami obávat, že těsně před koncem mandátu dají uvolnění zastupitelé výpověď a budou chtít od města dva platy navíc? Budeme muset platit mimořádné odměny každému, kdo vábení odolá a ve funkci zůstane až do voleb? Nemusí se teď bát také obyvatelé všech měst a vesnic v celé zemi, že jejich starostové a místostarostové budou tímto způsobem vysávat obecní rozpočty?

Tenhle nápad už nepůjde vzít zpátky. Džin je z láhve venku, vznáší se nad městy a čeká na svojí příležitost.

Přinášíme kompletní videozáznam ze schvalování tohoto bodu na jednání zastupitelstva 16.11.2022 včetně kompletního zdůvodnění výše odměny a následné diskuse a jmenovitého hlasování.

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!