Připomínkujte stavební řízení k rekonstrukci historického centra

autor: | 26. 10. 2023 | Zpravodajství

Probíhá stavební řízení na rekonstrukci vybraných komunikací v historické části města, ve kterých proběhlo budování kanalizace. Tato informace je určena všem obyvatelům, kteří by mohli být dotčeni tímto plánovaným projektem.

(Aktualizováno 3.11.2023). Město Kostelec nad Černými Lesy, ve spolupráci se společností ARTENDR s.r.o., zahájilo dne 25.7.2023 proces žádosti o stavební povolení na rekonstrukci vybraných komunikací. Tento projekt se týká následujících ulic: Lázeňská, Tuchorazská, Lipanská, Poustka, Na Skále, Na Krásné vyhlídce, U studánky a Nová.

Během rekonstrukce budou odstraněny stávající povrchy včetně podkladních vrstev a nahrazeny novou dlažbou z žuly, s výjimkou ulice Na Krásné vyhlídce, kde bude použit asfaltový povrch. Pro zajištění odvodnění bude využita existující dešťová kanalizace pomocí uličních vpustí.

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, který je odpovědný jako silniční správní úřad, oznamuje zahájení tohoto stavebního řízení podle platných zákonů o pozemních komunikacích a o územním plánování a stavebním řádu. Obyvatelé měli možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí, které jsou k dispozici na stavebním odboru Městského úřadu v Říčanech mezi 17.10. – 1.11.2023. Protože nedošlo k doručení oznámení dotčeným osobám na doručenku (pouze vyhláškou na úřední desce), je v souladu se zákonem možnost podávat závazná stanoviska a námitky do 16. listopadu 2023. Budou-li předloženy námitky, závazná stanoviska nebo důkazy po uplynutí této lhůty, nebudou brány v úvahu.

Pokud se cítíte být přímo dotčeni tímto projektem, máte možnost podat námitky v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Vaše námitky by měly obsahovat relevantní skutečnosti týkající se vašeho postavení jako účastníka řízení a důvody, proč tyto námitky podáváte.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat stavební odbor Městského úřadu Říčany.

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!