Rada města vybrala dodavatele na zimní údržbu komunikací

autor: | 8. 12. 2023 | Zpravodajství

Začátek meteorologické zimy do města přinesl hojnou sněhovou nadílku. V této souvislosti není bez zajímavosti informace, že o dodavateli pro zimní údržbu komunikací v Kostelci nad Černými lesy pro aktuální sezonu bylo rozhodnuto teprve na nedávném zasedání rady města dne 21. listopadu 2023.

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Zimní údržba komunikací města Kostelec nad Černými lesy“ byla vyhlášena městem dne 27. října 2023. Zájemci měli lhůtu do 10. listopadu 2023 na podání nabídek. Zadavateli přišla pouze jedna nabídka, všechna požadovaná kritéria byla dle rady splněna. Na základě tohoto zjištění Rada města Kostelec nad Černými lesy schválila uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Radkem Lomičem, který je současně zastupitelem města. Smlouva se dle informací o zakázce uvedených na webu města týká zimní údržby komunikací a je uzavřena za cenu 45 800 Kč za 1 měsíc pohotovosti, 900 Kč za 1 hodinu odstranění sněhu, 1450 Kč za 1 m3 inertního posypového materiálu a 550 Kč za 1 hodinu jízdy sypače. (viz. usnesení rady města č. 30/25/2023).

Zhotovitel je dle smlouvy povinen zahájit zimní údržbu v rozsahu tak, aby v zimním období, tj. od 15. listopadu do 31. března byly sjízdné místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve správě města dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat vývoj meteorologické situace, neprodleně reagovat na její vývoj a zahájit zimní údržbu samostatně, bez vyzvání objednatelem a to vždy, pokud souvislá výška sněhové pokrývky překročí 3 cm. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít připravenou dostatečnou mechanizaci pro provádění zimní údržby v rozsahu předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení města Kostelec nad Černými lesy č. 1/2019 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících.

Odstraňování sněhu a náledí na chodnících zajišťuje zhotovitel údržby odhrnutím sněhu a posypem inertními zdrsňovacími materiály. Sníh se odhrnuje k okraji chodníků a vozovek a dle možnosti odváží. Sníh z vozovky je zakázáno shrnovat na chodník. Jako posypový inertní zdrsňovací materiál lze použít písek, kamennou drť frakce 4-8 mm. Jako posypový chemický rozmrazovací materiál lze použít chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů. V případě potřeby, po ukončení sněžení, bude na všech místních komunikacích proveden neprodleně posyp inertním materiálem.

První sníh, Poustka 28.11.2023

Nařízení dále uvádí postup a prioritu při zimní údržbě komunikací.

Místní komunikace – I. pořadí – sjízdnost obnovena nejpozději do 4 hodin

Prohrnování – od napadnutí sněhové pokrývky ve výši 3 cm. Strojový posyp inertním materiálem – od začátku námrazy nebo mrznoucího mrholení

K Trativodům, Ruská, Lázeňská, Zahradní, Příční, Tuchorazská, Lipanská, Jánské náměstí, U Studánky, Nová, Gen. Vedrala Sázavského, Na Krásné vyhlídce, Sportovní, Palackého, Ke Smrčinám, Skalka, Příkrá, Spojovací, K jatkám, Tyršova, Poustka, Prokopova, Nám. Smiřických

Místní komunikace – II. pořadí – sjízdnost obnovena nejpozději do 12 hodin

Prohrnování – od napadnutí sněhové pokrývky ve výši 3 cm. Strojový posyp inertním materiálem-od začátku námrazy nebo mrznoucího mrholení

Husova, Nerudova, Ke Smíchovu, Javorová, Jabloňová, Svatbínská, Dr. Konečného, Zelená, Dvouletky, Lesácká, Polní, Sadová, Na Skále, Jánská, K Jatkám kolmá do zástavby, K Hošti, Březová, Na Hrázi, Borová, Lomená, Krátká, V koupadlech, Skalka 2x souběžná ul., Svatbín, Trativody, Dr. Trippé, Osadní, Lesní

Místní komunikace – III. pořadí – ostatní plochy

po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. Prohrnování – od napadnutí sněhové pokrývky ve výši 3 cm. Strojový posyp inertním materiálem – od námrazy nebo mrznoucího mrholeni

Za hřbitovem, K Žížovu, Pod Valy, Bezejmená k bytovkám u ryb.Smíchov, Savojská, V Uličce, Areál „sanatorky“, Bezejmenná ulice pod pivovarem, Bezejmenná ulice naproti pivovaru, Bezejmenná ulice na konci ul. Svatbínské, Cyklistická stezka pokračování ul. Svatbínské, Nádvoří v č.p. 15

Komunikace neuvedené v tomto seznamu se v zimě neudržují, nebo jsou ve správě Středočeského kraje.

Zapadlé vozidlo v ulici K Hošti

Jaké jsou vaše letošní zkušenosti se zimní údržbou? Je potřeba něco zlepšovat? Napište nám do redakce nebo do facebookové skupiny Kostelák, pokud se chcete podělit s ostatními čtenáři. Pokud chcete, aby se připomínkami zabývaly zodpovědné osoby, napište na mesto@kostelecncl.cz , nebo přijďte se svými podněty na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!