Podobu města můžete ovlivnit v úterý ráno. O co se hraje?

autor: | 5. 1. 2024 | Zpravodajství

Uběhlo již více než pět let od zahájení výstavby kanalizace v ulicích Městské památkové zóny v Kostelci nad Černými lesy. Původní projekt nezahrnoval konečnou podobu ulic po rekonstrukci a obyvatelé a návštěvníci historické části města se museli přizpůsobit dočasným povrchům, rozbitým cestám a obtížnému přístupu k nemovitostem. S velkým zpožděním se radnice pokouší v těchto týdnech získat stavební povolení pro projekt, který dlouho zůstával z její strany občanům utajený. Plánovaná rekonstrukce se týká ulic Lázeňská, Tuchorazská, Lipanská, Poustka, Na Skále, Na Krásné vyhlídce, U studánky a Nová. Postup radnice však vyvolává znepokojení.

Obyvatelé dotčených ulic dostali během svátků do schránek toto sdělení: „Stavební odbor Městského úřadu Říčany nařizuje ve věci řízení o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce vybraných komunikací v Kostelci nad Černými Lesy“ ústní jednání na úterý 9. ledna 2024 v 9:00 hodin v zasedací místnosti stavebního úřadu Říčany. Ústního jednání se mohou zúčastnit osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám….“ Striktní a úřední tón dopisu zasluhuje vysvětlení.

Firma se špatnou pověstí

Zakázku na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce vybraných komunikací získala firma ARTENDR s.r.o., která se jako jediná zúčastnila výběrového řízení. Rada města Kostelec nad Černými lesy bez jakékoliv publicity vybrala tuto firmu na jaře 2022 a to nedlouho poté, kdy investigativní tým Seznam Zprávy zveřejnil poznatky, podle kterých spojení s touto firmou při čerpání dotací způsobilo některým obcím vážné problémy. Černokostelecký starosta Jan Černý k tomu na náš dotaz uvedl: „Firma Artendr vyhrála řádné výběrové řízení vypsané městem, splnila kvalifikační předpoklady a měla nejnižší nabídkovou cenu. Výběrové řízení bylo vypsáno na projektovou dokumentaci, a nikoliv na dotační managment.“ Otázkou ovšem zůstává, zda tato firma bude hrát nějakou roli při výběru dodavatele vlastní stavby, která se již bez dotace neobejde.

Smlouva o dílo ukládá firmě Artendr s.r.o. v průběhu inženýrské činnosti za účelem získání potřebných veřejnoprávních povolení mimo jiné také získání vyjádření předpokládaných účastníků řízení. Majitelé dotčených pozemků a nemovitostí však vůbec nebyli osloveni a stavební řízení začalo bez jejich vědomí. Nebýt povinnosti stavebního odboru Městského úřadu Říčany zveřejnit zahájení stavebního řízení na úřední desce, nikdo by si ničeho nevšiml.

Zajímavostí je, že firma Artendr s.r.o. vyfakturovala městu odměnu splatnou po nabytí právní moci územního rozhodnutí již 31.3.2023. Přehled proplacených faktur najdete zde díky odpovědi zveřejněné městem podle informačního zákona.

Za všechno mohou památkáři, policie, normy…

Občané, kteří měli možnost do městem zaplacené projektové dokumentace nahlédnout a následně přišli na listopadové zasedání zastupitelstva města, žádné nadšení neprojevovali. Projekt vůbec neřeší opravy některých částí ulic a nechává je nadále v provizorním stavu. Plánované zjednosměrnění je nedomyšlené a hrozí nasměrovat automobily do neřešitelných situací, zvláště v zimním období. V příkrých uličkách neřeší vůbec bezpečnost chodců a možnosti pohybu osob s pohybovými omezeními.

Dle pana starosty jsou na vině přísné dopravní normy a striktní vyjádření památkářů. Přislíbil setkání občanů se zástupci památkové péče, jednalo se však o planý slib a stavební řízení nezadržitelně pokračuje avizovaným veřejným slyšením 9. ledna 2024 v 9:00 hodin v zasedací místnosti stavebního úřadu Říčany. Další příležitost ozvat se s připomínkami už možná nepřijde.


redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!