Chyby v zakázce na rekonstrukci komunikací

autor: | 3. 5. 2024 | Komentáře

Dovoluji si zde zveřejnit email, který jsem poslala zastupitelům a firmě, která pro město zajišťuje soutěž o veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací Lipanská, Poustka a Tuchorazská v Kostelci nad Černými lesy“. Mám ale za to, že znalost níže uvedených skutečnosti by mohla minimalizovat budoucí problémy či škody.

Na profilu zadavatele města Kostelec nad Černými lesy je aktuálně uveřejněná veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací Lipanská, Poustka a Tuchorazská v Kostelci nad Černými lesy“. Je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.  Lhůta pro podání nabídky končí 30.4.2024 ve14:00.  

Autorem zadávací dokumentace je společnost 3L studio s.r.o. Autorem projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr je ARTENDR s.r.o.

Podklady uveřejněné na profilu zadavatele obsahují několik nepřesností.

Příloha P3_Rozpočet

Dle §7 odst. (1) vyhlášky č. 169/2016 Sb., zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací pro zadání stavebních prací. Tyto údaje v položkovým soupisu prací a dodávek chybí.


Příloha P4_Projektová dokumentace

V dolní části ul. Poustka (pod pláckem) nevede stoka dešťové kanalizace (vyjma štěrbinového žlabu), přesto je ve výkresu Situace odvodnění komunikace Poustka zakreslena (vyznačena modře přibližně v trase výtlaku splaškové kanalizace).  Skutečná trasa dešťové kanalizace na plácku má rovněž jiný průběh nežli je uvedeno ve výkresu. Zaústění nové vpusti V4_05  (pod dolním pláckem) je zakresleno do neexistující stoky dešťové kanalizace.

Město má k dispozici geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, trasu stok lze poměrně přesně určit dle povrchových znaků. Přesto zákres v soutěžní dokumentaci neodpovídá realitě. Jak budeme zdůvodňovat případné vícepráce související s nepřesnosti projektu? Nejedná se o záležitost, která není zadavateli neznámá. Rozpočet neodpovídá požadavkům soutěže. Nestálo by za to, chyby opravit a nekomplikovat si dotovanou stavbu? 

Ewa Chmelíková

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!