Slovo starostovi

autor: | 12. 6. 2024 | Komentáře

Reakce na článek v Černokosteleckém zpravodaji 6/2024.

Pokud dospělý člověk sedne za volant, bourá a je mu údajně naměřeno 2 promile alkoholu v krvi, tak podle zákonů ČR spáchá trestný čin. Pokud tak učiní veřejná osoba, je celkem pochopitelné, že se o tom bude ještě dlouho mluvit.

Zastupitelé, příznivci pana starosty, jej udrželi ve funkci s odůvodněním, že ho nikdo jiný nemůže zastoupit. Proč tedy město platí nejen uvolněného starostu ale i uvolněného místostarostu a uvolněného zastupitele? Tato štědrost městský rozpočet stojí každý rok více jak 3,2 mil. Kč.

Ani platy zaměstnanců nejsou na kostelecké poměry malé, i se zdravotním a sociálním pojištěním nás bude 23 zaměstnanců stát více jak 24 mil. Kč (zdroj schválný rozpočet 2024 a zveřejněná organizační struktura). Platy strážníků městské policie a zaměstnanců technických služeb v tom nejsou započteny.

Člověk by si řekl, že když dobře platíme své zastupitele a zaměstnance, bude to na městě vidět. Realita? Pan starosta od doby svého zvolení ještě v minulém volebním období (21.12.2020) nedokázal zajistit dokončení projektové dokumentace, a tudíž nezajistil ani stavební povolení na novou čistírnu odpadních vod. Umístěná měla být v souladu s jeho dřívějším přáním (a s vydaným územním rozhodnutím ještě za starostování pana Kahouna) u pivovaru. Napříč volebními subjekty všichni před volbami dávali najevo, že výstavba ČOV je pro ně důležitá, evidentně cyklostezky a volnočasové aktivity hrají prim.

Vybraným občanům, kteří více jak 20 let řádně platili stočné, provozovatel kanalizace v loňském roce vypověděl smlouvu na odvádění odpadních vod. Co na to město? Nic, své občany nebránilo, prý jim přispěje na domovní čistírnu odpadních vod. Zda pouze na projekt či i na realizaci zatím není známo. A zda se jim jímka na fekálie na pozemek vejde či nevejde (?), nikdo neřešil.

Chystá se rekonstrukce náměstí. Do stoky, ze které vystřelují poklopy, projektant napojil další srážky, děravé trubky nechává neopravené a nezkapacitněné. Dojde k omezení počtu parkovacích míst před školou, ve dvoře č.p. 15 vybudujeme několik atrakcí a parkovací místa. Ulici před Modrými dveřmi zjednosměrníme, dopravně zatížíme ulici Prokopovou s řadou domů staticky ohrožených.

Město od roku 2022 připravuje rekonstrukci vybraných komunikací na starém městě. Projektant, který si měl zajistit trasy inženýrských sítí, zaústil dešťové vpustě do neexistující dešťové kanalizace. V místě zaústění probíhá výtlak splaškové kanalizace. Inovace je fajn, ale není to trochu moc i na náš Kostelec?

Nedávno vypsaná soutěž na rekonstrukci 3 komunikací neobsahuje výkaz výměr, dle podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud město dle vypsané soutěže zvolí dodavatele, lze očekávat problém. A aby ta „hospodárnost“ projektu byla ještě větší, město zaplatilo za něco, co nepotřebovalo a za něco co nedostalo. Objednalo si projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i přesto, že nebyla zapotřebí. Komunikace na starém městě se ani po rekonstrukci nikam nepřestěhovaly, nemají kam, proto stavební zákon nevyžaduje územní řízení. Proč město zaplatilo více jak 350 tis. Kč za projekt, který nepotřebuje? Proč zaplatilo více jak 42 tis. Kč za nabytí právní moci územního rozhodnutí, které neexistuje? Proč zaplatilo dalších 42 tis. Kč za nabytí právní moci stavebního povolení, které právní moci nenabylo?

Máte pravdu pane starosto, naše město za Vaše popíjení opravdu nemůže a nepokračovat v důležitých projektech je trestuhodné. Už dnes nás Vaše nečinnost stála možnost získat dotaci na novou čistírnu odpadních vod či na kanalizaci v ul. Příční. Už dnes nás Vaše neschopnost zajistit potřebnou projektovou dokumentaci a řádně vysoutěžit dodavatele stála ztrátu dotace na rekonstrukci místních komunikací.

Pasovat se do role oběti, na kterou číhají petičníci, nebyl dobrý nápad. Obzvláště, když se jedná o petici silně utajenou, kterou nikdo neviděl. Nikdo potřebné projekty nechce bořit. Ale nikdo nechce ani vodotrysk ze splašků na komunikacích, nikdo nechce nesmyslná dopravní opatření, která komplikují život a také nikdo nechce omezení svých práv na podnikání ani dobrých podmínek pro život. Plánované projekty významně ovlivní život ve městě a je na čase pokusit se jednat s lidmi, kteří žijí v našem městě, kterých se plánované projekty přímo dotýkají a které jste dosud ignoroval. Stále věřím, že je možné najít kompromis, ale bez naslouchání i jiných názorů k udržitelné dohodě stěží dojde.

ing. Ewa Chmelíková

Zveřejněné komentáře občanů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!