ČERNÉ A BÍLÉ LESY KOSTELCE

autor: | 4. 8. 2022 | Černé a bílé lesy Kostelce, Toulky historií

Seriál o nejstarších zmínkách, vzniku a vývoji místních jmen

Milí čtenáři, od 15. srpna 2022 se na stránkách kostelak.cz začneme pravidelně setkávat u drobného zábavně-populárního seriálu. Nazval jsem ho Černé a bílé lesy Kostelce, protože právě do okolí těchto lesů budeme vycházet za historií. Seriál vznikl na motivy čtenářsky oblíbené série Po stopách našich obcí, která vychází od roku 2020 pravidelně v mutacích Kolínsko a Sever měsíčníku Náš region.

Cílem seriálu bude seznámit vás nejen se zajímavostmi města a jeho nejbližšího okolí v podobě drobných medailonů. Dozvíte se, proč se město i obce v okolí Kostelce jmenují tak, jak se jmenují. Jak vznikal a vyvíjel se jejich název. Zjistíte, o čem hovoří nejstarší dochované písemné zmínky. Virtuálně se přeneseme nejen do minulosti, ale nahlédneme také do několika samot a středověkých zaniklých vesnic a sídel, které zmizely z map i černokostelecké krajiny.

Jak asi býval Černý les veliký a kde rostly lesy bílé? Jak vypadaly naše obce ve středověku a jaké životy žili dávní obyvatelé před stovkami let tam, kde nyní žijeme my? Na tyto otázky seriál vyhledá odpovědi v archivech. K tvorbě seriálu používám originály nebo přepisy a regesty (výtahy) pergamenů, papírové listiny nebo rukopisné knihy uložené ve státních nebo soukromých archivech a muzejních sbírkách.

Po dohodě a díky spolupráci s archivy a muzei si některé archivní prameny můžeme prohlédnout. Můžete se pokusit přečíst latinské tvary názvů obcí nebo se jen pokochat krásou písmomalby a umění písaře. Protože se dotkneme šlechtických rodin nízké i vysoké šlechty, medailony doprovodí místy také pečeti nebo znaky s tinkturami (barvami), jimiž se urození držitelé reprezentovali navenek.

A na které obce se můžete pro začátek těšit?

Chystané díly seriálu se týkají katastru města: Svatbín (1) a Hošť (2), zaniklá ves Cukmantl (3) a město Kostelec nad Černými lesy (4). Když vás minisérie zaujme, nic nebrání v jejím pokračování a rozletu po širším okolí. Ale záleží jen a jen na Vás a vašem čtenářském zájmu.

Jan Psota

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!