Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města

autor: | 14. 8. 2022 | Zpravodajství

Dne 22.srpna netradičně od 10:00 hodin proběhne mimořádné zasedání zastupitelstva svolané dle § 92 zákona o obcích. Přestože starosta města již neměl v úmyslu do termínu konání komunálních voleb svolávat řádnou schůzi, na podnět části zastupitelů se bude konat jednání mimořádné. Dle zveřejněného programu se bude jednat o akutních problémech. Dozvíme se od našich zvolených zástupců, proč voda a splašky ve městě tečou, kam nemají a netečou, kam mají? Z jednání se opět pokusíme přinést pro čtenáře Kosteláka kompletní videozáznam.


Žádost o svolání zastupitelstva podali zastupitelé Ewa Chmelíková, Šárka Žylová, Lenka Čiháková a Tomáš Votruba. Po zveřejnění termínu jednání se však ukázalo, že termín určený Radou města na dobu, kdy jsou občané města i neuvolnění zastupitelé v zaměstnání, nebyl s některými z nich konzultován a je tedy možné, že zastupitelstvo v pondělí nebude usnášeníschopné. Účast občanů, z nichž některých se projednávané body přímo bolestně týkají, pravděpodobně také není ze strany vedení radnice vítaná: „Otázku možnosti účasti veřejnosti na zasedání bych vzhledem ke zkušenostem neřešil. Průměr přítomnosti občanů města na všech řádných zasedání nepřevyšuje počtu tří osob.“, uvedl dle zastupitelky Ewy Chmelíkové Ing. Petr Vladyka, pověřený řízením úřadu. „Svolávání jednání zastupitelstva na 10:00 dopoledne není běžné a v našem městě se tak stalo poprvé.“, uvádí Chmelíková.

Program schválený radou města:
1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Kanalizace v ul. Příční
4 – Stížnost paní K. – zatopení pozemku a obýváku v ul. Lázeňská, žádost o náhradu škody
5 – Nátok srážek do kostela sv. Andělů Strážných v důsledku zvýšení nivelety komunikace při
stavbě cyklostezky
6 – Čistírna odpadních vod ve městě
7 – Údržba dešťové kanalizace v Kostelci nad Černými lesy
8 – Informace o aktuálním stavu probíhajícího šetření orgánů činných v trestním řízení ve věci
netransparentního zadávání veřejných zakázek městem Kostelec nad Černými lesy v období
let 2019 až 2020

Videoáznam z posledního řádného jednání zastupitelstva 21. 6. 2022

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!