Videozáznam ze zastupitelstva 21. 6. 2022

autor: | 29. 6. 2022 | Video, Zpravodajství

Na druhý pokus se mi podařilo natočit videozáznam ze schůze zastupitelstva v Kostelci nad Černými lesy. „Za poslední 4 roky to bylo asi nejkultivovanější jednání, co jsme tady zatím měli“, zhodnotil průběh natáčeného jednání zastupitel Jan Novák. Zveřejňuji videozáznam rozdělený podle jednotlivých bodů programu.

První pokus o natočení schůze zastupitelstva mi byl v dubnu znemožněn, jak popisuji zde. Tolerování přítomnosti kamery lze tedy chápat jako uznání argumentů, že starosta ani zastupitelstvo nemají pravomoc natáčení veřejného jednání zakázat. Navíc během jednání vyslovila většina zastupitelů předběžný souhlas s budoucím pořízením nahrávacího zařízení s možností online vysílání.

Natočený záznam není dokonalý. Místo, které bylo vyhrazeno k natáčení je orientováno tak, že zástupci opozice jsou vidět jen zezadu. Kvalita zvuku v sále bez ozvučení a s otevřeným oknem z ulice je na hraně srozumitelnosti i pro diváka v sále. Některé pasáže jsem musel před zveřejněním „vypípat“ nebo odstranit v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů třetích osob, jak ukládá zákon. Navíc mi na začátku jednání pan starosta přečetl „poučení pro nenovináře“, které obsahuje některá další omezení, jako zákaz natáčení vystoupení úředníků a zástupců veřejnosti. Tyto výroky dle mého názoru oporu v zákoně nemají a budu si je s vedením města dále vyjasňovat, nicméně „poučení“ jsem v tomto případě respektoval. (Bod 3 jsem z tohoto důvodu nezveřejnil vůbec).

A) Vedení města
1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu


3 – Personální záležitosti (videozáznam nebyl zveřejněn)
4 – Kontrola úkolů a usnesení


5 – Obsah změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Černými lesy


B) Finanční záležitosti
6 – Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2022 (na vědomí)
7 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, přiznání účelové investiční dotace


8 – Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Kostelec nad Černými
lesy, z.s.


9 – Rozpočtové opatření č. 7/2022 ZM


10 – Schválení individuálních dotací na volnočasové aktivity pro rok 2022


C) Majetkové záležitosti
11 – Žádost o pojmenování dosud nepojmenované ulice


D) Různé
12 – Pravidla pro poskytování dotačních prostředků na rekonstrukce a opravy fasád
nemovitostí v MPZ Kostelec nad Černými lesy


13 –Kontrolní výbor

14. Různé

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!