Kauza zákazu natáčení zastupitelstva pokračuje

autor: | 12. 6. 2022 | Komentáře

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy potvrdil, že žádný zákonný předpis nezakazuje ani neomezuje pořizování obrazového či audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva. Záznam může pořizovat jakákoliv fyzická osoba. Zastupitelé, kteří se podíleli na nezákonném zásahu správního orgánu tím, že mi pořízení videozáznamu na dubnovém zasedání zakázali, mezitím dělají vše pro to, aby se tato informace nedostala na veřejnost, zkreslují fakta a neváhají kvůli tomu cenzurovat i Černokostelecký zpravodaj.

V článku, který jsme zveřejnili v Kostelákovi 17. dubna, jsem podrobně popsal, co se na radnici odehrálo. Ihned po zahájení zasedání mi starosta natáčení zakázal s odkazem na skutečnost, že někteří přítomní zastupitelé a úředníci se záznamem nesouhlasí. Následně jsem si nechal zpracovat podrobnou právní analýzu, oslovil jsem dotčené státních orgány a získal dostupnou judikaturu související s tématem natáčení veřejného zasedání. Závěr je jednoznačný: kdokoliv může na jednání zastupitelstva přijít a pořídit si záznam. Žádný politik ani úřad mu to nemůže zakázat. Na co je potřeba si dát pozor, je v článku také uvedeno. Samostatnou právní analýzu jsem odeslal panu starostovi a všem členům zastupitelstva a požádal je o reakci, aby do budoucna bylo zajištěno, že se nezákonné jednání ze strany vedení města nebude opakovat.

V zákazu natáčení se kromě pana starosty Černého nejvíce angažovali zastupitelé Kahoun a Liška a úředník Vladyka. Jednání bylo velmi nepříjemné už jen proto, že zastupitelé byli na jednání ve výrazné početní převaze. Doufal jsem, že na základě racionálních argumentů může dojít k určitému vystřízlivění z podivně agresivní nálady, které jsem byl toho večera terčem. Žádné oficiální reakce nebo odlišné právní analýzy jsem se však od těchto našich zvolených zástupců dodnes nedočkal.

Omluvy se mi dostalo od opoziční zastupitelky paní Havelkové, která zjišťovala stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů k tomu, co se na zastupitelstvu odehrálo. Paní Krausová, která je tímto pověřencem pro město Kostelec nad Černými lesy, se zachovala profesionálně a ve svém stanovisku se nenechala ovlivnit politickými vlivy:

Je tomu tak jak pan Kozák píše. Tedy, žádný předpis nezakazuje ani nijak neomezuje pořizování obrazového či audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva. Záznam může v zájmu své transparentnosti pořizovat obec sama nebo ho může vytvářet osoba, která není členem ani zaměstnancem orgánu obce. Tedy jakákoliv fyzická osoba.

Z pohledu ochrany osobních údajů a ON se osoba, která záznam vytváří nejen pro svou osobní potřebu, stává správcem osobních údajů a musí se řídit pravidly ON. Správně by měl před zahájením nahrávání informovat přítomné osoby (v tomto případě veřejnost, protože zastupitelé, úředníci a další úřední osoby, či členové orgánů musí strpět určitou míru otevřenosti z pozice jejich funkce) o tom, že bude pořizovat obrazový či zvukový záznam (tj. poskytnout informace podle čl. 12 a 13 ON) a dát přítomné veřejnosti šanci zachovat se podle toho. Přítomní mohou odejít z místnosti, případně požádat toho, kdo záznam vytváří, aby je na nahrávku nezaznamenával. Pokud však na jednání aktivně vystoupí, nemohou požadovat, aby na záznamu nebyli.

Zuzana Krausová,
pověřenec pro ochranu osobních údajů
SMS-služby s.r.o.

Bohužel ke čtenářům Černokosteleckého zpravodaje se informace o podstatě této kauzy nedostaly. Přestože mi paní Flusserová z oddělení kultury 24. května potvrdila přijetí článku do červnového čísla, text se tam neobjevil. Článek, který nakonec nemohl vyjít, najdete zde.

Vysvětlení cenzury Černokosteleckého zpravodaje zkušený čtenář může hledat v podivném článku pana Petra Vladyky s názvem „Radniční periodika podle tiskového zákona“. Zmatečně zde píše o „aktuálně probírané novele“ tiskového zákona, která je však platná již řadu let. Text má být pravděpodobně jen záminkou pro zmínku v samém závěru:

Vydavatel musí brát v úvahu, zda autor příspěvku nepoškozuje veřejně činnou osobu, veřejně známou apod., kdo výrok pronáší, např. zda se jedná o novináře nebo vydávajícího se za novináře, běžného občana nebo politika. Každý z těchto faktorů hraje jistou roli při hledání spravedlivé rovnováhy mezi základními právy stojících v kolizi, ovšem jejich relativní váha závisí vždy na jedinečných okolnostech každého případu.

Ing. Petr Vladyka,
interní auditor města

Je vždycky zajímavé sledovat, jakými slovy člověk dokáže sám sebe pasovat do role spravedlivého cenzora v momentě, kdy se jedná o zakrytí kauzy, ve které je sám angažován. Přitom pan Vladyka není podle tiráže ani členem redakční rady. Zato jejím předsedou je, hádejte kdo? Pan starosta.

Jak vypadá aktuální vyváženost Černokosteleckého zpravodaje a kolik prostoru je poskytnuto kritickým hlasům, posuďte sami v červnovém čísle. Zpravodaj je placen z rozpočtu města, tedy z našich daní.

Hned pod článkem pana Vladyky se skví literární útvar od pana zastupitele Lišky, kterého jsem vyzval k omluvě za vyhrožování, ke kterému došlo během jednání minulého zastupitelstva. Protože však zřejmě usoudil, že nejlepší obranou je útok, smíchal všechny své „nepřátele“ do jednoho pytle, ten zamíchal a útržky náhodně vylosoval. Nezbývá mi tedy, než se v závěru tohoto článku vyrovnat s několika tvrzeními z textu nazvaného „Vážení spoluobčané.“ Hlavní problém však vidím v tom, že nebyl otištěn pohled druhé strany a příběh pana Lišky neodpovídá realitě.

„Opravdu je tedy pan Kozák novinář? Nic proti tomu pořizovat záznam skutečným novinářem, protože ten nese trestně právní odpovědnost za případné zmanipulování záznamu… Je v plné moci a rozhodnutí zastupitelů, zda pořizování záznamu umožní, ale rozhodně ne osobě, která není členem novinářského syndikátu.“

Jiří Liška

Pan Liška tímto textem v písemné formě potvrzuje nezákonné jednání kosteleckých zastupitelů. Tak ještě jednou. Není v moci zastupitelů rozhodovat, zda pořizování záznamu komukoliv umožní, protože jim to žádný zákon neumožňuje a občanům to žádný zákon nezakazuje!

Radní Liška (KSČM) si pravděpodobně plete dobu. Zasedání zastupitelstva se nemůže proměnit v zasedání kulturní komise, která rozhoduje o tom, kdo je a kdo není novinář.

Syndikát novinářů je dobrovolné profesní zájmové sdružení. Pokusy politiků omezit práva a činnost novinářů členstvím v nějaké takové organizaci jsou v demokracii obvykle považovány za útok na svobodu slova, v nedemokratických režimech takové organizace naopak často slouží ke kontrole vlády nad médii. Právní definice novináře v ČR neexistuje, v tiskovém zákoně toto slovo nenajdete. Nejpoctivější definice tedy je, že novinář je člověk, který se věnuje žurnalistice. Podobně jako pekař je člověk, který peče housky.

Zcela nesmyslné je tedy i tvrzení, že jen“skutečný novinář“ nese trestně právní odpovědnost za případné zmanipulování záznamu. Skutečnost je taková, že každý občan nese zodpovědnost za to, co zveřejní v tisku, internetovém článku, nebo na facebooku. Pan Liška žije v nějaké paralelní právní realitě. Myslel to tedy tak, že když sám není „skutečný novinář“, může si zcela vymýšlet? Viz další myšlenka:

A to pomíjím skutečnost, že svým jednáním znemožňoval řádné jednání zastupitelstva.

Jiří Liška

O tom opravdu nic nevím. Nikomu jsem nepřekážel, nikdo mě nenapomínal, účast diváků nepřekročila za celou dobu 3 osoby nepočítaje několik úředníků. Že pan starosta odmítal pokračovat v jednání, dokud jsem nevypnul kameru, bylo vedeno jeho chybným vyhodnocením situace. Natáčení mi zakázal pod zcela jinou záminkou, než kterou uvádí pan Liška, a to kvůli ochraně osobních údajů.

V zájmu občanů je, aby dostávali informace, které nebudou vytrhovány z kontextu jako nyní v článcích od současné opozice.

Jiří Liška

Pro tento účel je nejvhodnější formou nesestříhaný videozáznam a o ten celou dobu usiluji. Pokud ho město bude pořizovat samo, všichni si oddechneme.

Jen bych chtěl poukázat na to, že jako náhodou byly omluveny ze začátku jednání Ing. Havelková a Ing. Chmelíková, byla to náhoda, nebo záměr?

Jiří Liška

Tady mohu na nečekanou otázku jen odpovědět, že to byla náhoda. Opoziční představitelé byli z mé návštěvy stejně překvapeni, jako ti vládnoucí, s nikým jsem to dopředu nekonzultoval. Nejsem členem žádné politické strany a nechystám se kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Pokud v nějakém článku cituji politika, jedná se o odpovědi na dotazy ke konkrétním problémům.

Bral jsem natáčení mimo jiné jako zkoušku otevřenosti naší radnice. Opravdu mě ale nenapadlo, že svojí návštěvou některým zastupitelům způsobím téměř smrt z vyděšení. Tématem se budu dále zabývat a příští zasedání kosteleckého zastupitelstva se opět pokusím natočit.

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!