Zastupitelstvo posoudí nové dotace i změny územního plánu

autor: | 15. 6. 2022 | Zpravodajství

Třetí letošní schůze zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy proběhne v úterý 21. 6. 2022 od 18 hodin v Zasedací místnosti Městského úřadu. O dotace se hlásí sportovci, hasiči, vlastníci nemovitostí i pořadatelé volnočasových aktivit. Zastupitelé zváží název nově vzniklé ulice.

Dlouhodobě obec řeší změny územního plánu, jehož část zrušil Nejvyšší správní soud. Opoziční představitelé upozorňovali na to, že nedodržení správného pořadí schvalování změn může znamenat další problémy. Na minulém zasedání se řešila změna ÚP č.3, tentokrát se kupodivu bude řešit změna ÚP č.2.

Schůze zastupitelstva jsou veřejně přístupné a na konci projednávání každého bodu mohou občané vznést své dotazy. Na konci jednání by měl být prostor pro dotazy a připomínky k tématům, které nebyly součástí programu.

Pokud chcete zjistit, zda se v minulosti zastupitelstvo nebo rada města zabývaly tématy, které vás zajímají, je zatím jediným vhodným způsobem prostudovat si zápisy z jednání na webu města. Nad formou i obsahem zápisů se opakovaně vedou diskuse. Rádi bychom prosadili, aby město samo pořizovalo videozáznamy z jednání. Zastupitelé se k tomu zatím staví odmítavě. Proto se pokusíme opět vytvořit vlastní videozáznam a nesestříhaný (pouze s nutnými úpravami v souladu s GDPR) jej zveřejnit na webu Kostelák. Předchozí pokus občanovi Kostelce pan starosta zakázal a jak jsme popsali v tomto článku, došlo tím k nezákonnému postupu správního orgánu. Podle dosavadních reakcí si představitelé města chybu nechtějí připustit , doporučujeme tedy raději osobní návštěvu zastupitelstva, pokud chcete mít nezkreslený pohled na dění ve městě.

Program:

A) Vedení města
1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Personální záležitosti
4 – Kontrola úkolů a usnesení
5 – Obsah změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Černými lesy


B) Finanční záležitosti
6 – Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2022 (na vědomí)
7 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, přiznání účelové investiční dotace
8 – Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Kostelec nad Černými
lesy, z.s.
9 – Rozpočtové opatření č. 7/2022 ZM
10 – Schválení individuálních dotací na volnočasové aktivity pro rok 2022


C) Majetkové záležitosti
11 – Žádost o pojmenování dosud nepojmenované ulice


D) Různé
12 – Pravidla pro poskytování dotačních prostředků na rekonstrukce a opravy fasád
nemovitostí v MPZ Kostelec nad Černými lesy
13 – Různé

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!