Videozáznam ze zastupitelstva 8. 11. 2023

autor: | 17. 11. 2023 | Video, Zpravodajství

Přinášíme videozáznam z bouřlivého listopadového jednání. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s podáním žádostí o dotaci na revitalizaci náměstí Smiřických, přilehlých ploch a na budovu muzea. Na žádost dotčených podnikatelů bude ještě svolána porada k vyjasnění konečné podoby prostoru před školou. Jednání se zúčastní i členové školské rady, kteří by měli v dialogu s architektem a vedením města zastupovat zájmy dětí při jejich bezpečné cestě do školy. Obci se podařilo domluvit bezúplatný převod areálu hřbitova do vlastnictví města a dokoupit sousedící pozemek pro jeho plánované rozšíření. Aktualizovaly se vyhlášky o místních poplatcích. Odvoz odpadu bude stát v příštím roce 1100 Kč, poplatek za psa 300 Kč (150 Kč pro osoby starší 65 let). Zastupitelé si na závěr vyslechli rozhořčené občany z ulic městské památkové zóny, protože vlastníci nemovitostí v dotčeném území nebyli projektantem osloveni k připomínkování projektu finální podoby ulic. Jak uvádí oficiální zápis z jednání, „přítomní občané vyjádřili značnou nespokojenost s postupem města a s prací projektanta.“ Zastupitelstvo na závěr uložilo starostovi města svolat setkání dotčených občanů se zástupci památkové péče.

Video je rozdělené na kapitoly podle bodů jednání .

K některým z probíraných témat se vrátíme v samostatných textech. Co vás zaujalo na tomto jednání zastupitelstva? Napište nám své postřehy! Rádi je zveřejníme.

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!