Město plánuje výrazné zvýšení daně z nemovitosti

autor: | 31. 8. 2023 | Zpravodajství

Dne 13. 9. 2023 od 18:00 hodin se v Kostelci nad Černými lesy uskuteční významné zasedání Zastupitelstva města. Tato schůze bude mít značný dopad na životní podmínky v našem městě, a proto je důležité, abyste se jí zúčastnili. Na programu jednání jsou tři klíčové oblasti, které by měly zajímat každého občana.

Důležitým bodem jednání je projednání výše daně z nemovitosti. Tato daň představuje důležitý zdroj financí pro město a ovlivňuje přímo každého majitele nemovitosti. Je důležité sledovat, jaké změny se mají na této dani provést a jak budou tyto změny ovlivňovat naše rodinné rozpočty. Navrhovaná obecně závazná vyhláška upravuje koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. Tato opatření se zaměřují na sazbu daně u budov pro rodinnou rekreaci a dalších objektů. Finanční výbor města navrhuje nastavit místní koeficient ve výši 3,0 pro všechny nemovité věci na území města, zastupitelé však mohou schválit nižší i vyšší sazbu. Současně mohou zavázat vedení města, k čemu mohou být vybrané prostředky využity.

Dalším bodem jednání je změna územního plánu. Územní plán stanovuje pravidla pro výstavbu a rozvoj našeho města. Jakékoli změny v územním plánu mají vliv na podobu našeho města, ať už se jedná o nové stavby, dopravní infrastrukturu nebo ochranu přírodních zón. Je důležité sledovat, jaké změny jsou navrhovány a jak budou ovlivňovat naše prostředí.

Na programu jednání jsou některé mnohamilionové investice. Na schůzi budou projednávány investice do oblastí, které mají přímý dopad na nás občany. Je důležité sledovat, jaké investice jsou navrhovány, jak se budou financovat a jakým způsobem přinesou prospěch našemu městu.

Rekonstrukce čp. 28 na Dětskou Skupinu v ulici Kutnohorská

Na této schůzi bude projednán návrh žádosti o dotaci na rekonstrukci čp. 28 v ulici Kutnohorská s cílem vytvořit novou dětskou skupinu. Projekt zahrnuje přeměnu dosud nevyužívaného domu čp. 15 v těsné blízkosti školy na budovu pro dětskou skupinu pro 14 dětí od 2 let.

Obnova a Rekonstrukce Chodníků v Kostelci nad Černými lesy

Dalším bodem je návrh žádosti o dotaci na výstavbu nových chodníků v ulicích Pražská, Českobrodská a Jevanská. Tato investice má za cíl zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů v městě. Předpokládané náklady činí 30 milionů korun, přičemž město bude spoluúčastníkem s 15 %.

Rozšíření Cyklostezek v Kostelci nad Černými lesy (Jižní Část)

Dalším bodem je návrh na žádost o dotaci na rozšíření cyklostezek v jižní části města. Tato iniciativa zahrnuje napojení města na cyklostezky směrem na Jevany, Bohumil a Sázavu, včetně nadjezdu nad silnicí I/2. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Celkové náklady činí 49 milionů korun, přičemž město bude spoluúčastníkem s 15 %.

Rozšíření Cyklostezek v Kostelci nad Černými lesy (Severní Část)

Dalším důležitým bodem je návrh na žádost o dotaci na rozšíření cyklostezek v severní části města. Projekt se zaměřuje na napojení města na cyklotrasy a cyklostezky směrem na Český Brod, opět s důrazem na zlepšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Celkové náklady činí 49 milionů korun, přičemž město bude spoluúčastníkem s 15 %.

Stavební Úpravy St. 127 na Dům s Pečovatelskou Službou

Další návrh se týká rekonstrukce Gillarovy ubytovny na Dům s pečovatelskou službou s kapacitou 24 klientů. Celkové náklady projektu činí 80 milionů korun, a tato částka bude hrazena z 100% dotace.

Přijetí Dotace na Rekonstrukci Hasičské Zbrojnice

Neméně důležitým bodem je přijetí dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Projekt zahrnuje rekonstrukci střechy kvůli špatnému technickému stavu současné konstrukce, zateplení budovy, změnu způsobu vytápění pro snížení energetické náročnosti a zvýšení automatizace vytápění, stavební úpravy garáží a vybudování přístavku pro skladování a technologie budovy. Celkové předpokládané náklady činí 10 474 166 korun, přičemž město žádá o dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 4 500 000 korun a od Středočeského kraje 3 000 000 korun. Spoluúčast města by činila 2 974 166 korun.

Schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy je příležitostí pro občany vyjádřit svůj názor na klíčové záležitosti, které se jich týkají. Je to také možnost se dozvědět více o rozhodnutích, která budou mít vliv na naše každodenní životy. Vaše přítomnost a aktivní účast mohou pomoci zastupitelům lépe pochopit potřeby a zájmy občanů. Věříme, že se v co největším počtu zúčastníte této významné schůze a přispějete k formování našeho města. Zapojení občanů je klíčové pro demokratický proces a společně můžeme dosáhnout pozitivních změn ve prospěch všech.

Kompletní program:

1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů

2 – Schválení programu

3 – Návrh Obsahu změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Černými lesy

4 – Schválení návrhu na vydání změny č. 3 územního plánu Kostelec nad Černými lesy

5 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci na Vybudování nové dětské skupiny v budově čp. 28 v ulici Kutnohorská

6 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci na Obnovu a rekonstrukci chodníků v Kostelci nad Černými lesy

7 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci na Rozšíření cyklostezek v Kostelci nad Černými lesy – jižní část

8 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci na Rozšíření cyklostezek v Kostelci nad Černými lesy – severní část

9 – Souhlas Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se záměrem požádat o dotaci na Stavební úpravy st. 127, změna užívání na dům s pečovatelskou službou

10 – Schválení přijetí dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice

11 – Plán udržitelného systému dopravy města Kostelec nad Černými lesy

12 – OZV č. 2/2023 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

C) Majetkové záležitosti

13 – Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 2410/4 k.ú. Kostelec nad Černými lesy

14 – Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie s obcí Stříbrná Skalice

15 – Informace o plánované akci rekonstrukce průtahu ul. Kutnohorská a Českobrodská v Kostelci nad Černými lesy

16 – Různé

AKTUALIZACE článku 3.9.2023

Aktualizovali jsme termín konání jednání zastupitelstva na 13. září 2023. Původní termín 6. září byl zrušen z důvodu pozdního zveřejnění na úřední desce.

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!