Zastupitelstvo projedná klíčové projekty revitalizace centra města

autor: | 7. 11. 2023 | Zpravodajství

Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy se chystá na významné jednání, které se uskuteční dne 8. 11. 2023 od 18:00 hodin. Klíčovou součástí programu jednání je schvalování tří projektů – revitalizace náměstí, rekonstrukce přilehlých prostor v č.p.15 a oprava muzea. Dojde také k úpravě místních poplatků.

Na rozdíl od zběžně načrtnutých dotačních projektů předložených na minulém jednání dostanou zastupitelé na stůl profesionálněji zpracované návrhy včetně vizualizací od projektantů z architektonického studia Kompozitura.

Náměstí Smiřických podle návrhu projde celkovou revitalizací a dojde i ke zklidnění prostoru před základní školou. Zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti prostoru bude jedním z hlavních cílů. Podle slov projektantů bude vytvořena jasná komunikační a pohledová osa, která nasměruje pohyb a fungování náměstí jako centrálního prostoru. Pro propojení důležitých míst, jako je městský úřad, muzeum, základní škola, kostel a autobusové zastávky, budou vytvořeny komunikační trasy a chodníky. Tyto změny budou také sloužit k vytvoření hlavního prostoru náměstí.

Na náměstí bude vybudován veřejný prostor s amfiteátrem, který využije svažitý terén. Tento prostor bude sloužit pro různé akce a události. Bude se měnit umístění památníků a skladba zeleně, vybudovány mají být veřejné toalety.

V rámci rekonstrukce bude zklidněna komunikace v západní a severní části náměstí a autobusové zastávky budou prodlouženy. Prostor parkoviště před základní školou bude výrazně proměněn s důrazem zejména na bezpečnost dětí a dalších osob. Taktéž dojde k úpravě prostoru křižovatky před zámkem.

Společně s revitalizací náměstí Smiřických je předkládán i návrh vytvoření tzv. Dolního náměstí. Součástí plánu je výstavba nového parkoviště a parkovacích stání, které by měly naradit plánovaný úbytek parkovacích míst na hlavním náměstí. Návrh zahrnuje i vytvoření odpočinkových zón. V této části by měla vzniknout inline dráha, skate rampa a prostoro pro trávení volnočasových aktivit (pikniková a grilovací louka) a přírodní tůň která zlepší teplotní klima v okolí.

Po dokončení rekonstrukce parkoviště bude k dispozici 82 parkovacích míst na náměstí Smiřických a 101 míst na novém „dolním“ náměstí.

Celkové náklady na oba projekty činní 120 mil. Kč, dotace je 85% a doba realizace podle jednotlivých etap harmonogramu je do konce roku 2026. Byla zpracována studie, požádáno o stavební povolení a v současnosti probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

Odkaz na oba projekty na webu města.

Město Kostelec nad Černými lesy se chystá provést rozsáhlou rekonstrukci svého městského muzea a muzea hrnčířství ve Vondráčkově továrně. Tento projekt si klade za cíl přeměnit stávající prostory muzea na moderní multimediální expozici, která bude mapovat bohatou historii města Kostelec nad Černými lesy.

V současné době probíhají přípravné práce spojené s projektem. Hlavními cíli projektu jsou přizpůsobení prostorů muzea tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup, změna topného média a rekonstrukce depozitáře. V rámci muzea hrnčířství ve Vondráčkově továrně se plánuje rekonstrukce vstupu a spolupráce s majitelem továrny při investování do renovace výstavních prostor. V rámci rekonstrukce bude postaven nový výtah, který umožní bezbariérový přístup do objektu.

Financování projektu je zajištěno formou dotace ve výši 85%, kterou poskytuje grantový program. Zbývajících 15% si každý z partnerů projektu uhradí jako spoluúčast. Předpokládané náklady na rekonstrukci se odhadují na 30 milionů korun a plánovaný termín dokončení je roku 2026.

Odkaz na projekt na webu města.

Kromě diskuse o projektech revitalizace veřejného prostoru a rekonstrukce muzea se na jednání zastupitelstva bude také projednávat výše poplatků souvisejících s místními službami. Bude se jednat o platby za komunální odpad, vodné a stočné, parkování a další městské služby.

Na závěr každého jednání zastupitelstva je zařazen bod Různé, v rámci kterého je prostor pro občany města pro vznesení jejich dotazů a připomínek ohledně dění ve městě.

Kompletní program

PROGRAM
A) Vedení města

1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Projekt revitalizace a modernizace veřejného prostoru v centru města Kostelec nad
Černými lesy (nám. Smiřických) a přilehlých neudržovaných veřejných prostor. Projekt
revitalizace a budování parkoviště a parkovacích stání v Kostelci nad Černými lesy
4 – Projektový záměr Městské muzeum a galerie města Kostelec nad Černými lesy
5 – Záměr na koupi pozemku p. č. 301 v k. ú. Kostelec nad Černými lesy – rezerva hřbitova
6 – Návrh na uzavření Darovací smlouvy – bezúplatný převod areálu hřbitova do majetku města
KNCL
7 – Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kostelce nad Černými lesy a jejím
obsahu podle § 55 a) a 55b) odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění předpisů pozdějších

B) Finanční záležitosti

8 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
9 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
11 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
12 – Smlouva o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury
13 – Rozpočtové opatření č. 10/2023 ZM

C) Majetkové záležitosti

14 – Kupní smlouva – pozemek parc. č. 55/4 k.ú. Svatbín


D) Různé

15 – Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie (měření rychlosti) s obcí
Konojedy
16 – Výpověď veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie (měření
rychlosti) s obcí Kozojedy
17 – Různé – ulice Zelená

Autor ukázky z projektu architektonického ateliéru: KompozituRA (rekonstrukce muzea)

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!