Zastupitelé projednají výrazné zvýšení poplatků

autor: | 13. 12. 2022 | Komentáře

Důležitými body jednání Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy 14. prosince 2022 bude podoba rozpočtu na příští rok a také navýšení vodného, stočného a ceny za odvoz odpadu.

Na programu je navýšení vodného a stočného. V plánu je zvýšení o 21,26 Kč vč. DPH (z toho stočné o 18,61 Kč). Celkem za vodné- stočné budeme v případě schválení návrhu v Kostelci platit 135,50 Kč, což už se blíží k sociálně únosné hranici pro středočeský kraj (něco málo nad 149 Kč). 

Sociálně únosná cena vodného a stočného je definována jako výše nákladů na vodohospodářské služby, které by v ročním úhrnu neměly přesáhnout více jak 2% příjmu rodin či jednotlivců, při průměrné denní standardní spotřebě 88,7 litrů vody na osobu (průměr v ČR). 

Navrhovaná cena vodného pro rok 2023: 58,03 Kč/m3 bez DPH, tj. 63,83 Kč/m3 včetně DPH
Cena vodného v roce 2022: 55,95 Kč/m3 bez DPH, tj. 61,55 Kč/m3 včetně DPH
Navrhovaná cena stočného pro rok 2023: 65,15 Kč/m3 bez DPH, tj. 71,67 Kč/m3 včetně DPH
Cena stočného v roce 2022: 47,90 Kč/m3 bez DPH, tj. 52,69 Kč/m3 včetně DPH
Oproti letošnímu roku je celkové zvýšení ceny vodného a stočného 19,33 Kč/m3 bez DPH, tj. 21,26 Kč/m3 včetně DPH

Opoziční zastupitelé upozorňují na to, že podklady poskytnuté provozovatelem veřejného vodovodu a veřejné kanalizace k navýšení ceny obsahují nesrovnalosti, takže by o návrhu rádi vedli diskusi. Pokud můžete, zúčastněte se jednání, jako kostelečtí občané máte možnost se k záležitosti vyjádřit. 

Navýšení znamená, že každý kostelecký občan zaplatí cca o 800 Kč ročně navíc. Starosta, stejně jako důchodkyně či samoživitelka. Např. pro mámu se 3 dětmi to znamená 3200 Kč ročně navíc. K tomu navýšení za odpady (o 100 Kč), tj. 400 Kč, k tomu navýšení za el. energii, plyn či vytápění. A související navýšení všeho. Cenu za elektřinu pro občany v rámci města neovlivníme, vodné a stočné či odpady však závisí také na tom, jak volení zastupitelé umí hájit zájmy občanů města.

Na ustavujícím zastupitelstvu si zastupitelé odhlasovali navýšení odměn o 2 miliony Kč navíc oproti odměnám za minulé období, které nastavilo zastupitelstvo pod vedením starostky Havelkové.  Což je téměř na chlup stejná částka, která se navýšením stočného vybere od všech poplatníků.

7. schůze Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy se koná dne 14. 12. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

PROGRAM
A) Vedení města
1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů
2 – Schválení programu
3 – Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva, kteří jsou předsedou nebo
členy komisí Rady města
4 – Stanovení výše peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů a komisí

B) Finanční záležitosti
5 – Rozpočtové opatření č. 11/2022 ZM
6 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024 – 2025
7 – Návrh rozpočtu města na rok 2023
8 – Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023
9 – Pověření pro Radu města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření v roce 2023
10 – Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v roce 2023
11 – OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12 – Doporučení schválení maximální ceny vodného a stočného na rok 2023

C) Různé
13 – Dodatek smlouvy č. 1/2023 – svozová firma NYKOS a.s.
14 – Různé

Ewa Chmelíková

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!