Odpovědi na předvolební dotazník: Starostové a nezávislí

autor: | 18. 9. 2022 | Komunální volby 2022

Jaké jsou cíle a priority kandidátů za STAN? Co s naším městem zamýšlejí? Přinášíme jejich odpovědi na předvolební dotazník.

Za Starosty a nezávislé odpovídají rovnou čtyři kandidáti: Ing. Jiří Kahoun, jenž zastává první místo kandidátky, Tomáš Král na místě druhém, Petr Hakl s číslem tři a Radek Lomič na čtvrtém místě kandidátky.

1. Co vnímáte jako prioritní téma letošních komunálních voleb?

Mým osobním nosným tématem je rekonstrukce nové ubytovny v Sanatorce na obytný dům, který bude sloužit občanům Kostelce, ve kterém vzniknou byty startovací pro mladé, byty koncové se sociální službou a byty pro občany, kteří budou městu poskytovat speciální služby, jako jsou učitelé, policisté, nebo lékaři. Nová čistírna odpadních vod pro mě není volebním tématem, ale pro život města nutností a proto ji nedávám na první místo. Ať si ji vypíchnou ostatní. Třetím tématem, které možná přeskočí obě předcházející, bude práce na energetických úsporách budov v majetku města. Všichni vnímáme problémy s energiemi v domácích rozpočtech, podobné trable se týkají i města. – J. Kahoun

V první řadě si myslím, že prioritní téma by nemělo být jen do voleb, ale minimálně na celé volební období, v lepším případě do splnění, vyřešení… V Kostelci je spousta věcí, které je třeba řešit. Je zde několik projektů, které asi budou muset každé vedení města, jako je třeba čistírna odpadních vod, vodní zdroje, škola, školka atd. Tohle jsou velké projekty, které budou opravdu za stovky milionů. Vše najednou udělat nelze, ale je třeba to udělat, aby mohl Kostelec normálně fungovat a rozvíjet se. O těchto projektech je možné mluvit hodiny a hodiny, ale slíbil jsem si, že se pokusím příliš nerozepisovat. – T. Král

Pokračovat v rozvoji města a infrastruktury, rozpočet města, dotační tituly, možnosti dodavatelských firem a situace na trhu nám teprve ukáže reálnou situaci. – P. Hakl

V našem městě vnímám jako stěžejní téma projekt výstavby čistírny odpadních vod. Neméně důležité jsou však pravidelné opravy chodníků a silničních komunikací. Nesmíme zapomínat ani na dlouhodobou bolest Kostelce – revitalizaci areálu bývalého sanatoria, v jehož budovách by mohly být zřízeny prostory sociálních služeb a městské byty pro naše obyvatele.- R. Lomič

2. Co členové vašeho uskupení v minulém volebním období prosadili?

Podívejte se sami, co nového za poslední 2 roky ve městě vzniklo. Je to nové dětské hřiště u Jitrnice, je to nový workout, jsou to městské služby včetně postupné opravy areálu jatek, kde máme sběrné místo, jsou to popelnice do domácností na papír a plasty, je to posílení městské policie, zákaz průjezdu kamionů, pokračující podpora hasičů. – J. Kahoun

Myslím, že v minulých letech se opravdu zvýšilo kulturní i sportovní vyžití ve městě. Větší podpora volnočasových aktivit, více dětských hřišť, více kulturních akcí. Není to určitě jen zásluhou jedinců nebo města, ale primárně snahou úžasných lidí, kteří tyto akce pořádají a mají v tomto směru naší velkou podporu. – T. Král

Podařilo se započít, prosadit a zrealizovat mnoho a vyjmenovat asi nelze vše, ale za mě zakoupení Elektro-centrály pro hasiče JPO Kostelec nad Černými lesy, zálohování budovy i možnosti využití pro kulturní akce, Informační systém a vybavení pro Městskou policii a letos i nové vozidlo odpovídající standardům jejich práce, rozšíření školky, dokončení ZŠ mlýna, provizorní povrchy v lokalitě Na Poustkách, Obchvat města pro tranzit, obnova tradice Motokrosu, založení Technických služeb města, hřiště, podpora sportovních a kulturních aktivit a mnoho dalšího. – P. Hakl

Našemu uskupení se v minulém volebním období povedlo prosadit několik důležitých projektů, které kostelákům zlepšily kvalitu života. Za zmínku určitě stojí nové dětské hřiště v Trativodech, které bylo otevřeno před několika měsíci a „workout“ zóna pro dospělé u smíchovského rybníka. Dále se nám podařilo vyřešit dlouhodobý problém s nedostačující kapacitou nádob na tříděný odpad, kdy byly obyvatelům našeho města poskytnuty vlastní nádoby na tříděný odpad, které jsou v pravidelných intervalech vyváženy. Místnímu SDH byla pořízena elektrocentrála, odsouhlasili jsme nové hasičské auto a dále se bude investovat do hasičské stanice – oprava střechy. V neposlední řadě také vznik oddělení technických služeb města, které zde dosud nebylo, a jeho vybavení.- R. Lomič

3. Jaké vidíte největší chyby minulého zastupitelstva? Jak konkrétně byste to změnili? Jaké vidíte největší přínosy minulého zastupitelstva?

Asi máte na mysli současné zastupitelstvo. K tomuto tématu se nechci moc vyjadřovat. Začali jsme v neshodách a v nich i končíme. Je to komunikační neschopnost nás všech. Za největší úspěch celého zastupitelstva považuji po několika jednáních vyjádření jednomyslné podpory pro motokrosovou trať MX Josef Splavec, která městu už po pár letech dělá reklamu i za hranicemi této země. – J. Kahoun

Trochu jsem zklamaný z celého areálu Sanatorky. Tohle je dlouhodobý problém. Hlavní budovu se snažilo prodat snad každé zastupitelstvo a výsledek je stále stejný. Převod nebo prodej takového majetku je opravdu komplikovaný a nejde jen tak říci: „Jo, tady pán má dobrou myšlenku, tak mu to dáme za korunu, jen ať se s tím něco děje.“ Pořád má budova nějakou hodnotu a zastupitelé rozhodují o cizím majetku. To nikdy není jednoduché. Druhá budova ve stejném areálu je nedostavěná „nová ubytovna“, tam je škoda, že už není dodělaná. Budu se dál snažit, aby se podařilo vyřešit tyto dlouhodobé problémy města, a pořád věřím, že jednoho dne se to podaří prosadit. Dostavba a nyní už i rekonstrukce nové ubytovny klidně i za cenu úvěru u banky na tento projekt.

Přínosy pro město má každé zastupitelstvo. Je složité vybrat nějaký „nej“ přínos. Podařilo se konečně omezit průjezd kamionů, vzhledem k tomu, že mám malé děti, tak velice ocením dětská hřiště, podporu a pořádání kulturních akcí, ale také zřízení technických služeb. – T. Král

Kterého minulého máte na mysli? Bohužel se nepodařilo nastálo obsadit místo tajemníka města. Zakotvit směřování města na konkrétní cíle a plán udržitelného rozvoje tak, aby bylo jasné, co je potřeba bez ohledu na změny v politické reprezentaci. Jako nutnost pro fungování bylo založení technických služeb a vytvoření základní struktury fungování jednotlivých odborů města. – P. Hakl

Jako největší chybu vnímám kvalitu a úroveň zasedání městského zastupitelstva, které je voleno obyvateli. Co se týče přínosů minulého vedení, určitě bych zmínil pořádání kulturních akcí, například pravidelné farmářské trhy na náměstí.- R. Lomič

Poznámka redakce: Současné zastupitelstvo se řádně sešlo naposledy 21.června. Proto jsme si ho dovolili v otázce označit jako „minulé“, přestože jeho funkční období dosud oficiálně neskončilo.

4. Na čem a jak konkrétně chcete v následujícím období zapracovat, pokud budete zvoleni?

Prioritou je pro mě čistírna odpadních vod, rekonstrukce Sanatorky a pak pokračování v pracích na vytvoření nových zdrojů pitné vody. Projekt už byl připraven a rád bych ho dotáhl k realizaci. Ale je to i nová jídelna v základní škole, aby děti mohly obědvat v prostředí, které odpovídá standardu země střední Evropy ve 21. století. – J. Kahoun

Určitě bude třeba řešit projekty, které jsem již uvedl. Voda, čistírna, školka, škola. U poslední bych se možná trochu zastavil – Škola se bude muset dle mého názoru řešit další kosteleckou školou, rozšiřování stávající už není příliš reálné, není moc kam rozšiřovat, ani na kvalitu by to nemělo dobrý vliv. Věděli jste že již nyní je Kostelecká škola největší ve středočeském kraji? – T. Král

Je toho hodně, tak mimo ČOV – Nechceme kanalizaci do kopce v lokalitách, kde to není potřeba.

Naše vize 2022-2026. Mimo zásadní témata jako je například výstavba ČOV, Vám chceme představit i další naše vize:

 • Digitalizace státní správy tak, aby bylo možné žádosti vyplnit a poslat z pohodlí domova i mimo pracovní dobu úřadu.
 • Zadržení vody v krajině, zpomalení vody z přívalových dešťů přípravou retenčních nádrží, instalace zpomalovacích prvků a výsadba zeleně.
 • Revitalizace Sanatorky: dokončení bytů v nové ubytovně pouze pro trvale hlášené ve městě a potřebné profese.
 • Svatbín: rozvíjet spolupráci s osadním výborem, který bude rozhodovat o investicích v obci.
 • Renovace silnic a chodníků po výstavbě kanalizace v lokalitě Na Poustkách.
 • Příprava projektové dokumentace na inženýrské sítě v lokalitách Trativody a Skalka
 • Pokračovat v investicích do základní školy, například vybudování nové jídelny pro děti.
 • Prostor pro venkovní kulturní scénu: najít vhodné místo a vybudovat zázemí.
 • Rozšíření spolupráce se Školním lesním podnikem

Priority teprve vyplynou a budou také zvoleny, jakmile bude sestaven rozpočet. Je třeba pokračovat a dokončit rozdělané projekty a akce. Pro připravování podkladů a dokončení akcí je důležitá spolupráce jednotlivých odborů města jako je odbor správy majetku města, odbor financí a další. – P. Hakl

Jak jsem již zmínil v první otázce, největší potřebou našeho města je nová čistírna odpadních vod a vypracování jejího projektu tak, aby byla možnost její výstavbu částečně financovat z dotačních programů.- R. Lomič

5. Do čeho byste rádi investovali a proč? Jaké investice byste rádi omezili a proč?

Každý, kdo mě zná, ví, že jsem vždy dodržoval nutnost investovat do dětí. Škola, školka, ale i spolky za mě začaly dostávat výrazně vyšší podpory, než na jaké byly zvyklé. Druhou otázku popravdě nechápu. Co má znamenat, že bychom něco rádi omezili? To, že na někoho nezbydou v dané chvíli žádné prostředky, neznamená, že jsem ho nechtěl podpořit, ale že nemám. Každý zastupitel se zodpovídá celému městu a všem jeho obyvatelům a pokud něčí zájmy nejsou v dané chvíli naplněny, musí dostat alespoň vysvětlení, proč tomu tak je. – J. Kahoun

Všechno se točí kolem financí. Kde vzít – kam dát a najít tu správnou rovnováhu. Nechci se moc opakovat, ale jsou velké projekty, které je nutné udělat. – T. Král

Nová ubytovna – dokončení bytů v nové ubytovně pouze pro trvale hlášené ve městě a potřebné profese. Každý trvale hlášený občan přinese peníze do městského rozpočtu a zároveň dojde k dokončení rozestavěné části bytů v Sanatorce. Instalace solárních panelů pro úspory v energiích třeba na mateřské a základní škole. – P. Hakl

Stejně jako v minulém období bych rád pokračoval v investicích do infrastruktury našeho města a volnočasových aktivit. V současné době bych určitě omezil spotřebu elektrické energie města. S úsporou energií samozřejmě souvisí i úspornější varianty veřejného osvětlení, například LED nebo solární technologie.- R. Lomič

6. Kde chcete získat finanční prostředky pro investice a běžný provoz města?

Tohle je pro mě silně zavádějící otázka. Na tu si umíte odpovědět společně se všemi obyvateli města. Je několik možností. Stejně jako doma. Buď na něco mám, nebo si na to půjčím anebo se pokusím v případě města získat dotaci. Když si vše dobře spočítáte, dostanete částku, se kterou byste měla s jistou mírou pravděpodobnosti vystačit. Na rozdíl od domácího rozpočtu, má město vysokou dopočitatelnost svých příjmů v čase garantovanou daňovými příjmy. Takže je to o něco málo jednodušší než doma, tam můžete přijít o práci, tím pádem o příjmy a velmi rychle o všechno. – J. Kahoun

Město má příjem ze státního rozpočtu, který se poměrně složitě vypočítává z vybraných daní a přepočítává se na obyvatele. Trochu nevýhoda je, že tvoříte rozpočet na rok dopředu, ale daně se vybírají zpětně a nikdo netuší, kolik se vlastně vybere. V podstatě jen odhadujete, kolik peněz vlastně od státu dostanete. Další zdrojem, ne příjmu, ale financování jsou samozřejmě dotace. Ale nemyslím si, že je třeba žádat o každou dotaci, kterou by město mohlo dostat, protože je vždy nějaká spoluúčast a město musí něco zaplatit ze svého a následně to generuje další náklady. Město by mělo žádat o dotace jen na projekty, které opravdu chce a potřebuje a investovat tak s rozumem. Někdy jsou takto získané dotace jen vyhozené peníze. – T. Král

Rozpočet města, dotace, úvěr nebo rozpočtový rámec, dary, pronájmy… Tak jak mají možnosti obce. – P. Hakl

Primárně je důležité šetrně hospodařit se svěřeným rozpočtem. A tak jako dosud bych rád žádal o dostupné dotační programy. – R. Lomič

7. Jak chcete zajistit transparentnost a vstřícný přístup vůči občanům?

Transparentnost je daná zákonem. Její dodržování se neodvíjí od ničích pocitů. V době, kdy jsem byl starostou, byly mé dveře otevřené pro každého. Chtěl bych, pokud bude zájem, zavést i v našem městě participativní rozpočet, kdy si budou moci občané sami určit, do kterého projektu by mělo město investovat. – J. Kahoun

Z mé stran si myslím, že je transparentnost opravdu dostatečná. Vzhledem k tomu, že jsem jako majitel cukrárny na náměstí, kde jsem téměř každý den k dispozici všem lidem, kteří se chtějí na něco zeptat, chtějí poradit, potřebují si postěžovat a nebo jen vynadat, tak už nevím, jak více být lidem k dispozici. Mnoho lidí tuto možnost využívá a nikdy jsem nikoho neodmítl. Možná je ale tato otázka narážka na možnost natáčet a pořizovat záznam ze zastupitelstva. Já jsem byl vždy pro záznam. Kdysi jsem toto i navrhoval. Následně by si pak lidé a zastupitelé mohli ověřit, jak někteří zastupitelé/zastupitelky, nechci říkat lžou, ale spíše nemluví pravdu a manipulují s fakty, které není možné hned ověřit. Nyní, když už je jasné, jak je to se záznamem právně, tak myslím, že to nebude problém. Na prvním zastupitelstvu, na které dorazil pan Kozák s kamerou, nebylo přesně vyjasněno, jestli je třeba souhlas od všech přítomných (mimo zastupitelů), nebo jako to vlastně je. I pan Kozák po zastupitelstvu připustil, že toto opravdu neví. – T. Král

Je zajištěna otevřeným přístupem občanů na zastupitelstvo, úřední desku a jsou dodržovány běžné postupy jako ve všech ostatních obcích dle zákona a spisové služby. Dále je směrnice o veřejných zakázkách a jednací řády zastupitelstva, rady a výborů a komisí. Nevím, kde konkrétně vidíte chybu v transparentnosti, ale zkuste přijít s konkrétním návrhem. – P. Hakl

Určitě bych oficiálně a dlouhodobě zavedl nahrávání jednání městského zastupitelstva, jak je tomu již delší dobu zvykem v jiných městech a videozáznamy bych zpřístupnil na stránkách našeho města. Dále bych pokračoval ve zveřejňování zápisů ze zasedání města v Černokosteleckém zpravodaji, kde bych zároveň zvýšil úroveň kvality jeho obsahu.- R. Lomič

8. Představení kandidátů na prvních třech místech kandidátky

 • 1. místo ing. Jiří Kahoun (logistik) – Jsem bývalým starostou. Jsem Kostelákem šesté generace. Podle toho se odvíjí můj vztah k tomuto městu. Většina lidí mě zná a ví, co jsem za člověka. Nevím, co bych měl na sebe víc prozrazovat. – J. Kahoun
 • 2. místo Tomáš Král – Podnikatel, Cukrář, Radní města
 • 3. místo Petr Hakl (specialista elektro, radní města) – Dovolte abych se představil pro ty, kdo mě neznají, jsem rodák z tohoto malého malebného města. Naše město má bohatý význam v dějinách a kultuře, proto jsem na naše město hrdý. Po základní škole jsem vystudoval 2 střední školy v oboru Elektro a druhá byla sdělovací a vysílací technika. V ČKD-Dukla jsem pracoval ve výrobě na ovládání kotelen a měření látek obsažené ve vodě, MaR (měření a regulace) na Malešické spalovně, dále absolvoval civilní vojenskou službu ve zdejším domově důchodců a poté jsem pracoval jako technik MaR na kompresní stanici plynovodu, posléze jsem se tam stal mistrem směny kompresorové stanice Transgas, absolvoval hasičskou školu v Brně, následně jsem pracoval v nemocnici IKEM a řídil dispečink, Hasiči Českých drah jako IT správce serverů, dále práce MaR v Baxter BioScience firma na vývoji chřipkové vakcíny a ve stejné firmě jsem pak pracoval jako Automation Specialist – konfigurace řídícího systému, ve firmě MANAG – Projektový manažer v petrochemickém průmyslu, založil a vybudoval jsem firmu KOSTNET v.o.s. což byl projekt bezdrátové internet sítě na Černokostelecku, Jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) správa sítí, kamerové systémy a TV/SAT systémy. Pracoval jsem několik let jako IT administrátor na městském úřadě a za svého působení jsem měl možnost se setkat a pracovat s 5 tajemníky a s 5 starosty našeho města. Nyní se věnuji systému Monitoringu jednoho z největších a nejvýznamnějších datových center v ČR. Vše co jsem dělal, jsem dělal rád a s respektem i když některé etapy nebyly jednoduché, ale tak to v životě bývá. Mám rád turistiku, kolo, míčové hry, brusle, radioamatérství, několik let jsem se podílel na organizaci cyklistické jízdy Setkání Kostelců, sponzoroval různé akce, také zde provozuji soukromou meteorologickou stanici http://moje.meteo-pocasi.cz/kncl , jejíchž data jsou dostupné na internetu a zároveň bych tímto chtěl poděkovat těm, co se na prvotním pořízení podíleli. Od roku 2008 působím v komunální politice, nejdříve v ODS, pak jako nezávislý kandidát strany Starostové a nezávislé, kteří v posledních volbách v roce 2018 vyhráli volby do zastupitelstva. Ve volbách do zastupitelstva jsem byl zvolen v roce 2018. Byl jsem a stále jsem členem zastupitelstva, rady, komisí a výborů obce. Zúčastňuji se jednání rady města, výborů a komisí i jiných seminářů. – P. Hakl

Anna Kozáková

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!